bemesting

Een natuurlijke bodem met een rijk bodemleven vormt de basis voor een duurzame vorm van landbouw. Biologische landbouw voedt namelijk niet rechtstreeks de plant, maar voedt de bodem via natuurlijke vormen van bemesting. De gewassen op het veld nemen voedingsstoffen op uit de bodem en bouwen die in hun plantendelen in. In een bos worden[…]