24/03/2017

het concept

het concept

De troeven van Community-Supported Agriculture (CSA)

CSA staat voor landbouw gedragen door een gemeenschap. Als consument neem je verantwoordelijkheid op door te kiezen voor duurzame landbouw die zorg draagt voor bodem en milieu, voor onze gezondheid en die van de volgende generaties. Je betaalt niet zozeer voor groenten maar draagt bij aan de werkingskosten van de boerderij. Als deelnemer deel je dus ook mee in het landbouwrisico.

CSA streeft naar een duurzame vorm van landbouw op drie vlakken.

Je engageert je als gezin om een heel jaar groenten te komen oogsten door een oogstaandeel te kopen. Zo geef je boer Lieven vertrouwen en kan je gedurende het jaar jouw deel van de oogst uitkiezen op het veld, wanneer het jou uitkomt: het veld is altijd open.

Landbouw hangt af van het weer en zoveel meer. Misschien zijn er het ene jaar bijvoorbeeld iets minder courgetten, maar is er juist een overvloed aan komkommers en tomaten voor iedereen. Zo doen we samen aan risicodeling en spreiden we dit risico over veel verschillende teelten.

Risicodeling en risicospreiding vormen de basis van CSA, een lokale en eerlijke vorm van landbouw.

  ECOLOGISCH
 • natuurlijk: geen chemische pesticiden en kunstmest
 • korte keten: rechtstreeks van het veld naar je bord
 • seizoensgebonden: alleen niet-verwarmde serres
 • duurzaam: geen stockage, koeling en verpakking
  ECONOMISCH
 • een correcte prijs voor de consument
 • een eerlijk inkomen voor de boer
 • CSA-landbouw is niet afhankelijk van subidies
  SOCIAAL
 • nauw contact met de boer
 • samen met je gezin voeling krijgen met het veld
 • vrijblijvende meewerkdagen en boerderijfeesten
 • jaarlijkse inspraakvergadering met alle deelnemers

Bij het Polderveld leer je van dichtbij hoe groenten groeien, doe je ideeën op voor nieuwe recepten en kom je in contact met andere mensen. Zo werken we samen aan lokale gemeenschapsvorming. Na het seizoen zitten we samen en bekijken we de plannen voor het volgende jaar. Je krijgt inzage in de boekhouding van de boerderij zodat je weet wat een eerlijke prijs is. Boer Lieven streeft ernaar om jaarrond een volwaardig en gevarieerd aanbod aan seizoensgroenten te voorzien.

Het concept van CSA-landbouw slaat aan. In Vlaanderen werken meer dan dertig boerderijen volgens de principes van CSA. Meer informatie kan je terugvinden op www.csa-netwerk.be.

Boer Lieven vertrouwt op de kracht van de natuur en laat chemische pesticiden en kunstmeststoffen achterwege. Pas na een omschakelingsperiode van twee jaar met regelmatige controles, mogen de groenten het wettelijk vastgelegde bio-label krijgen. Lees meer over biologische landbouw en de technieken die boer Lieven gebruikt op het Polderveld in de volgende reeks pagina’s.